Aspekty karate

Karate powstało na japońskiej wyspie Okinawie jako sztuka walki bez użycia broni, której jednym z celów było unieszkodliwienie przeciwnika jednym ciosem pięści lub kopnięciem (todome waza). 
Jednak nawet starożytni praktycy ponad techniki stawiali duchowe aspekty swej sztuki.

Korzyści płynące z systematycznego treningu karate: 

a) nauka samoobrony, 
b) poprawa kondycji i siły, 
c) podniesienie własnej wartości, 
d) lepsza koncentracja, 
e) samodyscyplina i samokontrola, 
f) korekcja wad postawy. 

Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. 

Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Nie spędzaj wolnego czasu tylko przed komputerem lub telewizorem – zadbaj o swoje ciało.

Partnerzy